Przejdź do treści

Jak odzyskać podatki?

jakodzyskacpodatki.pl

Programisto!

Odzyskaj swoje podatki

Świadczyłeś usługi programistyczne
w latach 2019-2022 i nie korzystałeś
z ulgi podatkowej IP Box?
Wciąż możesz to zrobić z naszym kursem!

anna thol 4

O Autorce kursu

Prawnik, założycielka firmy konsultingowej SmartContracts. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz digital marketingu na AGH. W 2022 r. wzięła udział w prestiżowym programie AI Programme w zakresie sztucznej inteligencji na Oxford Said Business School. Posiada tytuł L.L.M in International Commercial Law. 

Szkolenia są jej pasją. Z podstaw prawa szkoliła startupy w ramach projektów inkubacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Specjalizuje się w projektach związanych z problematyką nowych technologii, w szczególności prawa IT i umów dotyczących projektów informatycznych..

Dlaczego powinieneś
skorzystać z IP BOX?

IP BOX to ulga podatkowa, która pozwala opodatkować niską 5% stawką PIT dochody ze sprzedaży praw do kodów źródłowych. Jeśli świadczyłeś usługi programistyczne względem kontrahentów B2B w latach 2019-2022 i nie korzystałeś z IP Box, wciąż możesz dokonać korekty zeznań podatkowych i odzyskać nadpłacone podatki. Odtwórz nagranie i dowiedz się, jak dużą korzyść z wstecznego zastosowania IP BOXa możesz uzyskać.

3 kroki do odzyskania podatków

Analiza umów z kontrahentami

W trakcie kursu wspólnie zlokalizujemy i przeanalizujemy kluczowe z perspektywy IP Box zapisy Twoich umów B2B z kontrahentami, dla których tworzyłeś kody źródłowe. Na tym etapie sprawdzimy, czy IP Box Ci przysługuje.

Pozyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W cenie kursu otrzymujesz wzór wniosku o interpretację wraz z jasnymi instrukcjami, jak go wypełnić i złożyć. Otrzymasz także specjalny formularz nazywany Ewidencją IP BOX, do którego wprowadzisz kwoty swoich faktur.

Korekta zeznań PIT i wniosek o zwrot nadpłaty

Gdy uzyskasz pozytywną interpretację indywidualną Dyrektora KIS, pozostanie poprosić księgowego o korektę zeznań podatkowych za ubiegłe lata i wysłać do Urzędu Skarbowego pakiet dokumentów wraz z wnioskiem o zwrot nadpłat. Wniosek o zwrot nadpłat również znajdziesz w materiałach do tego kursu.

Zastanawiasz się…

tlom

Czy to bezpieczne?

Wielu programistów nie stosuje IP Box, ponieważ obawia się, że Urząd Skarbowy dokona kontroli po wielu latach, żądając zwrotu korzyści podatkowej wraz z odsetkami i karą. Kiedy jednak korzystasz z IP Box wstecz, już na etapie odzyskiwania podatków dostarczasz Urzędowi Skarbowemu wszystkie dokumenty (umowy z kontrahentami, ewidencję i interpretację indywidualną). Kontrola dokonuje się jeszcze zanim US zwróci Ci pieniądze. Jeśli US wykryje coś, co z jego perspektywy jest nieprawidłowością, po prostu odmówi Ci zwrotu środków, stwierdzając, że nie spełniłeś warunków. Zatem próbując odzyskać swoje pieniądze, nic nie tracisz, a możesz sporo zyskać.

Co jeśli otrzymam negatywną interpretację?

Kiedy na podstawie treści kursu uznasz, że masz prawo do IP Box, ale otrzymasz negatywną interpretację z KIS, rozwiązanie konfliktu z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej będzie wymagało wizyty w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Na szczęście, sprawy rozpatrywane są w WSA na 15-minutowych rozprawach i spokojnie możesz być własnym reprezentantem. Na dotychczasowych wyroków sądowych można stwierdzić, że sądy są przychylne programistom i uchylają niekorzystne dla nich interpretacje KISu. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci złożyć skargę na negatywną interpretację i przygotować się do 15-minutowej rozprawy.

Zastanawiasz się…

Czy to bezpieczne?

 

Wielu programistów nie stosuje IP Box, ponieważ obawia się, że Urząd Skarbowy dokona kontroli po wielu latach, żądając zwrotu korzyści podatkowej wraz z odsetkami i karą. Kiedy jednak korzystasz z IP Box wstecz, już na etapie odzyskiwania podatków dostarczasz Urzędowi Skarbowemu wszystkie dokumenty (umowy z kontrahentami, ewidencję i interpretację indywidualną). Kontrola dokonuje się jeszcze zanim US zwróci Ci pieniądze. Jeśli US wykryje coś, co z jego perspektywy jest nieprawidłowością, po prostu odmówi Ci zwrotu środków, stwierdzając, że nie spełniłeś warunków. Zatem próbując odzyskać swoje pieniądze, nic nie tracisz, a możesz sporo zyskać.

Co jeśli otrzymam negatywną interpretację?

Kiedy na podstawie treści kursu uznasz, że masz prawo do IP Box, ale otrzymasz negatywną interpretację z KIS, rozwiązanie konfliktu z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej będzie wymagało wizyty w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Na szczęście, sprawy rozpatrywane są w WSA na 15-minutowych rozprawach i spokojnie możesz być własnym reprezentantem. Na dotychczasowych wyroków sądowych można stwierdzić, że sądy są przychylne programistom i uchylają niekorzystne dla nich interpretacje KISu. Skontaktuj się z nami – pomożemy Ci złożyć skargę na negatywną interpretację i przygotować się do 15-minutowej rozprawy.

Bezpłatna konsultacja

Wzór wniosku, który otrzymujesz w ramach kursu przynosi pozytywne interpretacje w 70% przypadków, co jest wysokim współczynnikiem skuteczności. Musisz jednak wiedzieć, że Krajowa Administracja Skarbowa potrafi na ten sam wniosek i w analogicznym stanie faktycznym dawać różne odpowiedzi, często zadając programiście szereg dodatkowych pytań, które służą zablokowaniu drogi do odzyskania podatków. Z tego względu, jeśli w odpowiedzi na wniosek otrzymasz pismo z pytaniami, przysługuje Ci bezpłatna konsultacja, w ramach której sporządzimy odpowiedź do KIS. Skontaktuj się wtedy z nami pod adresem: kontakt@prawodlaprogramistow.pl 

Zamów kurs!

Jak odzyskać podatki

599 zł brutto

Ważne!

Jeśli myślisz o założeniu własnego software house’u pamiętaj,
że treść tego kursu znajdziesz w naszym większym kursie „Własny software house”.